Disclaimer

DISCLAIMER

PRIVACY STATEMENT

online-digi-beheer (online-digi-beheer) respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Wanneer je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbrief inschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Type gegevensBewaartermijn
Contact formulierMaximaal 4 jaar
NieuwsbriefinschrijvingTot afmelding nieuwsbrief
Sollicitaties/cv’sMaximaal 2 jaar
Overige aanvragenMaximaal 4 jaar
KlantgegevensMaximaal 7 jaar

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

online-digi-beheer
Albertcuypstraat 22
6814LD Arnhem 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies
De website online-digi-beheer plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van online-digi-beheer beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat online-digi-beheer na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. online-digi-beheer gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Online-Digi-Beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.